Επικοινωνία 25210-55050 |Δευ – Παρ 8:00 – 17:00

Νέο ηλεκτρονικό κατάστημα

Φωτοβολταϊκά σε γη υψηλής παραγωγικότητας

Αλλάζουν τα δεδομένα όσον αφορά το επιτρεπτό εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πάρκων σε γη υψηλής παραγωγικότητας. Πιο συγκεκριμμένα θα επιτρέπεται πλέον η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μικρού μεγέθους (έως 1MW) σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας σε ποσοστό έως 1% ανά νομό.

Το παραπάνω μέτρο, περιλαμβάνεται στο πακέτο νέων ρυθμίσεων που πρόκειται να θεσμοθετήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αποκάλυψε ο Υπουργός σε συνέντευξη τύπου. Θα υπάρχει όμως για τα φωτοβολταϊκά έργα το όριο του 1MW έτσι ώστε να ενισχυθεί η μικρή και διεσπαρμένη παραγωγή.

Αναμένεται λοιπόν να εκδωθεί ΚΥΑ μέσα σε 2 μήνες από την ψήφιση του νόμου, με την οποία θα καθορισθεί η συνολική ισχύς σε MW των φωτοβολταϊκών σταθμών που επιτρέπεται να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά σε ΓΓΥΠ σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα και να ενημερωθούν και οι εμπλεκόμενες με τις σχετικές διαδικασίες, υπηρεσίες.