Επικοινωνία 25210-55050 |Δευ – Παρ 8:00 – 17:00

Νέο ηλεκτρονικό κατάστημα

Φωτοβολταϊκά πλαίσια

Φωτοβολταικα Πανελ – Τεχνικά χαρακτηριστικά – Πληροφορίες

Τα φωτοβολταϊκά πάνελ είναι το κύριο μέρος ενός φωτοβολταϊκού συστήματος και έχουν την δυνατότητα να παράγουν απ’ ευθείας ηλεκτρικό ρεύμα κάτω από την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας με την αξιοποίηση του φωτοβολταϊκού φαινομένου. Οι βασικές κατηγορίες φωτοβολταϊκών πάνελ, solar panels που υπάρχουν στην αγορά είναι:

 

Κατηγορίες Φωτοβολταϊκών Πάνελ:

– Διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα (Grid Connected PV modules)
– Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα (Autonomous Systems)
– Φωτοβολταϊκά Πάνελ σε συστήματα ενσωματωμένα στην δομή κτιρίων (BIPV Building-integrated photovoltaics)

Τα κύρια χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τα φωτοβολταικα πάνελ και θα πρέπει να προσεχτούν κατά την προμήθεια

 • – Pm = Η ονομαστική (μέγιστη) ισχύς (σε Watt)
 • – Vpm = Η τάση που αντιστοιχεί στην ονομαστική ισχύ (σε Volt)
 • – Ipm = Η ένταση ρεύματος που αντιστοιχεί στην ονομαστική ισχύ (σε Ampere)
 • – Voc = Τάση ανοιχτού κυκλώματος (σε Volt)
 • – Ιsc = Ένταση ρεύματος βραχυκυκλώματος (σε Ampere)
 • – Vmax= Μέγιστη Τάση συστήματος (σε Volt)
 • – Tcoe= Συντελεστές επίδρασης θερμοκρασίας αPm (%/C), αIsc (%/C), αVoc (mV/C)
 • – Εγγύηση απόδοσης solar panel
 • – Εγγύηση κατασκευής προϊόντος
φωτοβολταϊκή κυψέλη
φωτοβολταϊκή κυψέλη
φωτοβολταικο πανελ
φωτοβολταϊκό πάνελ

Τα βασικά μέρη ενός “standard” φωτοβολταϊκού πλαισίου είναι:

 

1. Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία

2. Υλικό EVA για την ενθυλάκωση των ΦΒ στοιχείων
3. Το ειδικό γυαλί στο εμπρόσθιο μέρος
4. Το ειδικό φύλλο προστασίας στo πίσω μέρος (συνήθως TPT Tedlar)
5. Το πλαίσιο αλουμινίου
6. Το κουτί σύνδεσης

 


Κατηγοριοποίηση με βάση την φόρτιση των φωτοβολταϊκών στοιχείων

 • Τύπου p
 • Τύπου n

 Ένα τύπου p φωτοβολταϊκό στοιχείο χρησιμοποιεί το Βόριο που έχει ένα ηλεκτρόνιο λιγότερο από το Πυρίτιο κάνοντας το κελί θετικά φορτισμένο.

 Σε αντίθεση ένα τύπου n φωτοβολταϊκό στοιχείο περιέχει Φώσφορο που έχει ένα ηλεκτρόνιο περισσότερο από το Πυρίτιο κάνοντας το κελί αρνητικά φορτισμένο.

Γενικά ένα τύπου n φωτοβολταϊκό στοιχείο έχει μεγαλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και θεωρείται ποιοτικότερο με συνέπεια φυσικά να έχει και μεγαλύτερο κόστος.


Φωτοβολταϊκά πάνελ τεχνολογίας PERC

Passivated Emitter and Rear Cell ή Passivated Emitter and Rear ContactPERC Solar: What Is It and How Does It Work? - Unbound Solar

Η τεχνολογία PERC αποτελεί μια σύγχρονη μέθοδο για την αύξηση της απόδοσης των φωτοβολταϊκών πάνελ με την προσθήκη ενός διηλεκτρικού επιπέδου (layer) στην πίσω πλευρά του φωτοβολταϊκού στοιχείου.


Φωτοβολταϊκά πάνελ τεχνολογίας HALF – CUT

Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία half-cut πετυχαίνουμε μείωση της έντασης του ρεύματος που διαρρέει τα busbars στο μισό με αποτέλεσμα να μειώνονται και οι εσωτερικές απώλειες μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος στο 1/4 . Κατά συνέπεια έχουμε άυξηση της απόδοσης συνολικά του φωτοβολταϊκού πλαισίου. Επίσης το πάνελ χωρίζεται σε 2 ανεξάρτητα πλαίσια που σημαίνει ότι η σκίαση στο ένα μέρος δεν επηρεάζει την απόδοση στο άλλο. Επιπρόσθετα τα half-cut πάνελ είναι ανθεκτικότερα στις μικρορωγμές λόγω του μικρότερου μεγέθους των.

Whole-Cell vs. Half-Cell Solar Panel

 


BIFACIAL φωτοβολταϊκά πάνελ

Τα  φωτοβολταϊκά πάνελ διπλής όψης έχουν την ιδιαίτερα να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, από τις 2 πλευρές του φωτοβολταϊκού πλαισίου. Αυτό το χαρακτηριστικό έχει ως συνέπεια την αυξημένη παραγωγή ενέργειας η οποία σύμφωνα με μελέτες που έχουν διενεργηθεί φτάνει το 11% σε σχέση με ένα συμβατικό πάνελ μονής όψεως. Φυσικά όλα αυτά συμβαίνουν κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις όσον αφορά τον τρόπο εγκατάστασης ενός bifacial φωτοβολταϊκού πάνελ. Bifacial solar panels - 3D model - TurboSquid 1617902