Επικοινωνία 25210-55050 |Δευ – Παρ 8:00 – 17:00

Νέο ηλεκτρονικό κατάστημα

Έσοδα ανά έτος βέλτιστα

Αφορά τα φωτοβολταϊκά σε στέγες έως 10kW.

Ο προσανατολισμός και κλίση θεωρούνται βέλτιστα.

Ο χρήστης εισάγει τα παρακάτω στοιχεία:

  • Τόπος εγκατάστασης
  • Εγκατεστημένη ισχύς εγκατάστασης (σε kW)
  • Τιμή πώλησης ενέργειας
  • Ρυθμός μείωσης απόδοσης ΦΒ πλαισίων
  • Μέση τιμή Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 25ετίας

Αποτέλεσμα που παράγεται:

Πίνακας με τα έσοδα ανά έτος για 25 χρόνια