Επικοινωνία 25210-55050 |Δευ – Παρ 8:00 – 17:00

Νέο ηλεκτρονικό κατάστημα

Ετήσιο αναμενόμενο εισόδημα

Αφορά τα φωτοβολταϊκά πάρκα.

Ο χρήστης εισάγει τα παρακάτω στοιχεία:

  • Τόπος εγκατάστασης
  • Εγκατεστημένη ισχύς εγκατάστασης (σε kW)
  • Τρόπος στήριξης (σταθερός προσανατολισμός ή τράκερ)
  • Τιμή πώλησης ενέργειας
  • Ρυθμός μείωσης απόδοσης ΦΒ πλαισίων
  • Μέση τιμή Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 20 ετίας

Αποτέλεσμα που παράγεται:

Πίνακας με τα έσοδα ανά έτος για 20 χρόνια