Επικοινωνία 25210-55050 |Δευ – Παρ 8:00 – 17:00

Νέο ηλεκτρονικό κατάστημα

Όροι συμμετοχής

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ A. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για μια επένδυση σε μικρό φωτοβολταϊκό σύστημα (στέγη, ταράτσα, σκεπή, οροφή)

A1. Ποιος δικαιούται να εγκαταστήσει ένα μικρό φωτοβολταϊκό σύστημα; 

A2 Τι ισχύει στην περίπτωση μιας πολυκατοικίας όπου οι ένοικοι είναι πολλοί; 

A3. Είναι απαραίτητη η ύπαρξη ηλιακού θερμοσίφωνα για την προσθήκη φωτοβολταϊκού συστήματος;

Α4. Υπάρχει περίπτωση η ΔΕΗ να αρνηθεί να συνδέσει το φωτοβολταϊκό μου σύστημα;

Α5. Υπάρχει κάποια απαίτηση για έναρξη επιτηδεύματος;

Α6. Τι υποχρεώσεις θα έχει ο ιδιοκτήτης του συστήματος έναντι της εφορίας;

Α7. Θα χρειαστώ κάποια άδεια παραγωγής από την ΡΑΕ ή από κάποιον άλλον κρατικό φορέα όπως συμβαίνει με τα μεγάλα φωτοβολταϊκά συστήματα;

Α8. Υπάρχει κάποια άλλη επιδότηση στο κόστος εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών. Με συμφέρει να το κάνω χωρίς μια τέτοιου είδους επιδότηση;

Α9. Για ποιες περιοχές της Ελλάδας ισχύει το πρόγραμμα επιδότησης μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων;

Α10. Διαθέτω πολύ μεγάλη ταράτσα (ή στέγη). Μήπως μπορώ να εγκαταστήσω παραπάνω από ένα συστήματα;

Α11. Τι άλλα “χαρτιά” χρειάζομαι πέρα από αυτά που θα μου ζητήσει η ΔΕΗ για την σύνδεση;

Α12. Χρειάζομαι κάποιον άλλο εξοπλισμό ώστε να συνδέσω το φωτοβολταϊκό μου σύστημα;

Α13. Θα ήθελα να επενδύσω σε πολλά μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα. Υπάρχει κάποιος περιορισμός για να κάνω κάτι τέτοιο;

Α14. Τι συμβαίνει με το ΦΠΑ που θα πληρώσω κατά την αγορά και εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού εξοπλισμού; Θα μου αποδίδει ΦΠΑ η ΔΕΗ κατά την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγω;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α’: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Α1. Ποιός έχει το δικαίωμα να εγκαταστήσει ένα μικρό φωτοβολταϊκό σύστημα έως 10kW;

Οποιοσδήποτε ιδιώτης ή μικρή επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει άμεσα στο πρόγραμμα αρκεί να υπάρχει σύνδεση με την ΔΕΗ. Δηλαδή το κτίριο στο οποίο θα γίνει η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος να διαθέτει μια “χελώνα” σύνδεσης στο δίκτυο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού. Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπαμη επιτηδευματίες και φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιτηδευματίες που κατατάσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις (με προσωπικό ως 10 άτομα και τζίρο ως 2 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, δικαίωμα ένταξης έχουν είτε οι κύριοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών εκπροσωπούμενοι από τον διαχειριστή έπειτα από συμφωνία του συνόλου, είτε ένας εξ αυτών μετά την παραχώρηση χρήσης του κοινόχρηστου χώρου από τους υπόλοιπους

Α2. Τι γίνεται στην περίπτωση μιας πολυκατοικίας όπου οι ένοικοι είναι πολλοί;

Θα πρέπει να γίνει πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης ή έγγραφη συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου. Το ίδιο ισχύει και στις παλιές πολυκατοικίες που δεν έχουν κανονισμό. Επίσης εάν κάποιος έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης της ταράτσας μπορεί να ξεκινήσει την εγκατάσταση για ίδιο όφελος εάν αυτό δεν απαγορεύεται από ρητή διάταξη του κανονισμού της πολυκατοικίας.

Α3. Είναι απαραίτητη η ύπαρξη ηλιακού θερμοσίφωνα για την προσθήκη φωτοβολταϊκού συστήματος;

Ναι! Βασική προϋπόθεση για την προσθήκη φωτοβολταϊκού συστήματος για την πώληση ενέργειας είναι η ύπαρξη ηλιακού θερμοσιφωνικού συστήματος. Ο λόγος είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ενοποιημένη γενικότερη αντίληψη στους καταναλωτές σχετικά με τα ζητήματα εξοικονόμησης ενέργειας.

Α4. Υπάρχει περίπτωση η ΔΕΗ να αρνηθεί να συνδέσει το φωτοβολταϊκό μου σύστημα;

Ναι! Για καθαρά τεχνικούς λόγους (όπως πχ κορεσμένο ηλεκτρικό δίκτυο) η ΔΕΗ έχει τι δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα σας για προσφορά σύνδεσης.

Α5. Υπάρχει κάποια απαίτηση για έναρξη επιτεδεύματος;

Όχι. Δεν υπάρχει καμία απαίτηση για σύσταση επιχείρησης ή άνοιγμα βιβλίων. Απλά αρκεί να έχετε σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ και να είστε ο κύριος της οριζόντιας ιδιοκτησίας.

Α6. Ποιές είναι οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη του συστήματος έναντι της εφορίας

Το μικρό μέγεθος του φωτοβολταϊκού συστήματος εξασφαλίζει ότι η ενέργεια που παράγεται αντιστοιχεί περίπου σε αυτήν που καταναλώνεται κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος. Συνεπώς δεν υφίστανται, για τον κύριο του φωτοβολταϊκού συστήματος, φορολογικές υποχρεώσεις για τη διάθεση της ενέργειας αυτής στο δίκτυο. Ο πολίτης παραγωγός- καταναλωτής δεν θα έχει καμία φορολογική ή ασφαλιστική υποχρέωση (άνοιγμα βιβλίων, έκδοση τιμολογίων, ασφάλιση κ.λπ.) είτε είναι επιτηδευματίας είτε όχι.

Α7. Θα χρειαστώ κάποια άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την ή από κάποιον άλλο κρατικό φορέα όπως συμβαίνει με τα μεγάλα φωτοβολταϊκά συστήματα;

Όχι. Δεν υπάρχει καμία απαίτηση για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η ΡΑΕ δεν εμπλέκεται με κανέναν τρόπο στην όλη διαδικασία. Θα υπογράψετε 2 συμβάσεις με την ΔΕΗ. Η μια αφορά την σύνδεση του φωτοβολταϊκού συστήματος με το δημόσιο δίκτυο και την τοποθέτηση του νέου μετρητή “χελώνα”, ενώ η άλλη θα είναι η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάρχει πάντως η υποχρέωση για ενημέρωση της ΡΑΕ σχετικά με την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος.

Α8. Υπάρχει κάποια άλλη επιδότηση στο κόστος εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών; Με συμφέρει να κάνω την επένδυση χωρίς μια τέτοιου είδους επιδότηση;

Όχι, δεν προβλέπεται επιπλέον επιδότηση στο κόστος εγκατάστασης. Παρόλα αυτά όμως η υψηλή τιμή πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΔΕΗ (0,55 ευρώ/κιλοβατώρα ), εξασφαλίζει ένα καλό ετήσιο εισόδημα που εγγυάται για την απόσβεση της επένδυσης μέσα σε 5-12 χρόνια (ανάλογα με κάποιες παραμέτρους κόστους εγκατάστασης, ηλιοφάνειας, δανειοδότησης και άλλα). Μια μέση περίοδος απόσβεσης μπορούν να θεωρηθούν τα 7 χρόνια

Α9. Για ποιές περιοχές της Ελλάδας ισχύει το πρόγραμμα επιδότησης μικρών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων;

Το πρόγραμμα αφορά όλη την Ελληνική επικράτεια ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (δηλ. εκτός από τα μη διασυνδεδεμένα νησιά).

Α10. Διαθέτω πολύ μεγάλη ταράτσα (ή στέγη). Μήπως μπορώ να εγκαταστήσω παραπάνω από ένα φωτοβολταϊκά συστήματα;

Όχι. Σε κάθε κτίριο επιτρέπεται να εγκατασταθεί μόνο ένα φωτοβολταϊκό σύστημα.

Α11. Ποια άλλα “χαρτιά” χρειάζομαι πέρα από αυτά που θα μου ζητήσει η ΔΕΗ για την σύνδεση και το συμβόλαιο πώλησης;

Απαιτείται έγκριση εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας κατά την έννοια του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ Α΄ 308). Οι όροι εγκατάστασης θα ορισθούν με εγκύκλιο του υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Την έγκριση μας την προμηθεύει η οικεία πολεοδομία.

Α12. Χρειάζομαι κάποιον άλλον επιπλέον εξοπλισμό ώστε να συνδεθεί το φωτοβολταϊκό μου σύστημα με το δημόσιο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας;

Ναι. Θα υπογράψετε σύμβαση με την ΔΕΗ για τοποθέτηση νέου μετρητή “χελώνας”. Ο μετρητής θα είναι ουσιαστικά διπλός και θα μπορεί να υπολογίζει την εξερχόμενη ενέργεια από το φωτοβολταϊκό σύστημα στο δίκτυο αλλά και την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται στο κτίριο. Η όλη διαδικασία απόκτησης του μετρητή θα διεκπεραιώνεται στην τοπική ΔΕΗ.

Α13. Θα ήθελα να επενδύσω σε πολλά μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα. Υπάρχει κάποιος περιορισμός για να κάνω κάτι τέτοιο;

Θα πρέπει να είστε ο κύριος κάποιας οριζόντιας ιδιοκτησίας των κτιρίων που επιθυμείτε να εγκατασταθούν τα φωτοβολταϊκά. Εάν έχετε (ή μπορεί να σας παραχωρηθεί) η κυριότητα πολλών χώρων μπορείτε να εγκαταστήσετε ανάλογο αριθμό φωτοβολταϊκών συστημάτων αρκεί σε κάθε περίπτωση να είστε ο κύριος κάποιας οριζόντιας ιδιοκτησίας του κτιρίου στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί ο φωτοβολταϊκός σταθμός.

Α14. Τι συμβαίνει με το ΦΠΑ που θα πληρώσω κατά την αγορά και την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού εξοπλισμού; Υπάρχει κάποια διαφορά εάν είμαι ιδιώτης ή “μικρή επιχείρηση”;

Εάν είστε ιδιώτης το ΦΠΑ που θα πληρώσετε απλά θα το καταβάλετε και θα προστεθεί σαν έξοδο στο κόστος εγκατάστασης. Εάν είστε μικρή επιχείρηση το ΦΠΑ αυτό προφανώς θα το πιστωθείτε. Συνεπώς εάν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής, σας συμφέρει να εγκαταστήσετε το σύστημα ως επιχείρηση μιας και θα το αντισταθμίσετε με αντίστοιχο ποσό ΦΠΑ που πιθανόν να εισπράττετε από τις εμπορικές δραστηριότητες σας. Στην πώληση πάντως της ενέργειας που παράγετε δεν θα μπορείτε να “χρεώνετε” την ΔΕΗ με επιπλέον ΦΠΑ ούτε στην μια ούτε στην άλλη περίπτωση.

Σχόλιο: Η επιλογή (ή η παράλειψη) αυτή των υπουργών σαφώς αδικεί τους οικιακούς χρήστες σε σχέση με τις μικρές επιχειρήσεις μιας και ουσιαστικά το κόστος της επένδυσης είναι 19% ακριβότερο για τους ιδιώτες.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΡΜΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ HELIOSYSTEMS

*Μπορείτε επιπρόσθετα να χρησιμοποίησετε τις φόρμες υπολογισμού επενδύσεων (για όλες τις περιοχές της Ελλάδας) και να κάνετε μια εκτίμηση για την απόδοση της επένδυσης σας

ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΡΜΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)