Επικοινωνία 25210-55050 |Δευ – Παρ 8:00 – 17:00

Νέο ηλεκτρονικό κατάστημα

Αδειοδότηση ΦΒ συστημάτων

Αδειοδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε καλέστε στο 25210-55050

[Τελευταία ενημέρωση: 19-07-2010]

Οι κατηγορίες των φωτοβολταϊκών έργων που δύναται να αδειοδοτηθούν άμεσα και αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση τους, είναι οι ακόλουθες:

– Έργα σε στέγες σπιτιών και μικρών επιχειρήσεων έως 10kW (άμεσα)

Η αδειοδότηση περιλαμβάνει:

1.Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας *

2.Αίτηση σύμβασης σύνδεσης με την ΔΕΗ

3.Σύναψη συμβολαίου αγοραπωλησίας με την ΔΕΗ

– Έργα σε στέγες κτιρίων έως 100kW (άμεσα)

Η αδειοδότηση περιλαμβάνει:

1.Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας *

2.Αίτηση σύμβασης σύνδεσης με την ΔΕΗ

3.Σύναψη συμβολαίου αγοραπωλησίας με τον ΔΕΣΜΗΕ

– Έργα σε στέγες κτιρίων από 100kW έως 1MW (άμεσα)

Η αδειοδότηση περιλαμβάνει:

1.Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας *

2.Αίτηση σύμβασης σύνδεσης με την ΔΕΗ

3.Σύναψη συμβολαίου αγοραπωλησίας με τον ΔΕΣΜΗΕ

– Έργα επί εδάφους έως 100kW (εξέταση μετά την 4η Σεπτεμβρίου)

Η αδειοδότηση περιλαμβάνει:

1.Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας *

2.Αίτηση σύμβασης σύνδεσης με την ΔΕΗ

3.Σύναψη συμβολαίου αγοραπωλησίας με τον ΔΕΣΜΗΕ

Διάρκεια αδειοδότησης εκτός ΔΕΣΜΗΕ = 1εβδομάδα έως 1μήνα

– Έργα επί εδάφους από 100kW έως 500kW (εξέταση μετά την 4η Σεπτεμβρίου)

Η αδειοδότηση περιλαμβάνει:

1.Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας *

2.Αίτηση σύμβασης σύνδεσης με την ΔΕΗ

3.Σύναψη συμβολαίου αγοραπωλησίας με τον ΔΕΣΜΗΕ

– Έργα επί εδάφους από επαγγελματίες αγρότες έως 100kW (εξέταση με προτεραιότητα που δεν έχει όμως ακόμα καθορισθεί)

Η αδειοδότηση περιλαμβάνει:

1.Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας *

2.Αίτηση σύμβασης σύνδεσης με την ΔΕΗ

3.Σύναψη συμβολαίου αγοραπωλησίας με τον ΔΕΣΜΗΕ

* Σε περίπτωση εγκατάστασης με ηλιοστάτες θα χρειαστεί έγκριση εργασιών και οχι έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας..

Η εταιρεία HELIOSYSTEMS αναλαμβάνει τις διαδικασίες έκδοσης άδειας παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας και της λήψης εξαίρεσης από άδεια παραγωγής .

Για πληροφορίες σχετικά με την νομοθεσία που καθορίζει το περιβάλλον αδειοδότησης τηλεφωνήστε στο 25210-55050

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.