Επικοινωνία 25210-55050 |Δευ – Παρ 8:00 – 17:00

Νέο ηλεκτρονικό κατάστημα

Κατασκευή διασυνδεδεμένων συστημάτων

Ολοκληρωμένα Φωτοβολταϊκά Πάρκα

Οι επενδύσεις σε διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα γνωστά και ως φωτοβολταϊκά πάρκα έχουν τραβήξει την προσοχή χιλιάδων επενδυτών . Οι επενδύσεις αυτές είναι επιλέξιμες από τον Αναπτυξιακό Νόμο ενώ επίσης η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη να αγοράζει την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τέτοιου είδους εγκαταστάσεις σε ιδιαίτερα ελκυστική τιμή σύμφωνα με τον νόμο 3486/2006.

Ένα διασυνδεδεμένο σύστημα είναι σε μόνιμη σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ με σκοπό να διοχετεύει την ενέργεια που παράγει στο σύστημα. Δεν υπάρχουν αποθηκευτικοί μηχανισμοί και μια τέτοια εγκατάσταση πρέπει να σχεδιάζεται με τρόπο που να αποδίδει την μέγιστη ετήσια ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό επιτυγχάνεται με συνδυασμό πολλών παραγόντων.

Βασικά στοιχεία φωτοβολταϊκής επένδυσης 

Επιλογή Τοποθεσίας Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης

Ιδιαίτερα καθοριστικό ρόλο για την αποδοτικότητα μιας εγκατάστασης διαδραματίζει η θέση του αγροτεμάχιου. Η επιλογή του χώρου θα πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά μιας και είναι το μόνο στοιχείο στην επένδυση που δεν μπορεί να αντικατασταθεί ή να τροποποιηθεί. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χώρου θα επηρεάζουν την απόδοση για 20 και πλέον χρόνια

Επιλογή Εξαρτημάτων Φωτοβολταϊκού Σταθμού

Εξαιρετικής βαρύτητας επίσης είναι η επιλογή των βασικών υλικών (modules, inverters) που θα χρησιμοποιηθούν στην εγκατάσταση. Σήμερα η βιομηχανία που σχετίζεται με τα φωτοβολταϊκά συστήματα παρουσιάζει μια απότομη και ίσως ανεξέλεγκτη έξαρση. Παγκοσμίως υπάρχουν τουλάχιστον 250 κατασκευαστές φωτοβολταϊκών πλαισίων. Οι παράμετροι που θα πρέπει να αναλογιστεί κανείς για την σωστή επιλογή των φωτοβολταϊκών πάνελ είναι πολλοί. Η τεχνολογία (sc-Si, mc-Si, a-Si) που θα χρησιμοποιήσει, οι εγγυήσεις απόδοσης, οι ανοχές στην ισχύ εξόδου, το εργοστάσιο κατασκευής είναι μόνο κάποια από τα στοιχεία που θα πρέπει να λάβει κάποιος υπόψη του. Επίσης υπάρχουν περισσότεροι από 150 κατασκευαστές μετατροπέων τάσης με επίσης ποικιλόμορφα τεχνικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να γνωρίζει κάποιος όπως οι εγγυήσεις, η ονομαστική ισχύς συνεχούς και εναλλασσόμενου, το εύρος τάσεων MPP και άλλα. Επιπρόσθετα ο σωστός συνδυασμός των φωτοβολταϊκών στοιχείων με τους αντιστροφείς είναι ζωτικής σημασίας για την αποδοτικότητα της εγκατάστασης.

Σταθερά ή κινητά Συστήματα;

Ένα δίλλημα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο επενδυτής είναι η επιλογή του τρόπου στήριξης των φωτοβολταϊκών πλαισίων. Εκτός από τα συστήματα σταθερής στήριξης τα οποία είναι προσανατολισμένα μονίμως στον Νότο υπάρχει και η επιλογή των ηλιοστατών.

Οι ηλιοστάτες ή solar tracker είναι συστήματα στα οποία μπορούν να τοποθετηθούν τα πάνελ και να προσανατολίζονται συνεχώς κινούμενα προς την κατεύθυνση του ήλιου με σκοπό η επιφάνεια των πάνελ να βρίσκεται κάθετα ως προς τις ηλιακές ακτίνες. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αυξηθεί η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και συνεπώς τα έσοδα του επενδυτή. Περισσότερες λεπτομέρειες για solar tracker (ηλιοστάτες).

Ηλεκτρολογική Μελέτη

Επίσης η ηλεκτρολογική μελέτη καθώς και η εφαρμογή της είναι κάτι που θα πρέπει να γίνεται με σοβαρότητα και βαθιά γνώση της ηλεκτρολογίας. Τυχόν απώλειες ισχύος εξόδου λόγω ανεπαρκούς σχεδιασμού η κατασκευής θα πρέπει να θεωρούνται διαφυγόντα κέρδη από τον επενδυτή και η απώλειες αυτές θα υφίστανται για 20 χρόνια. Ο σωστός σχεδιασμός και η σωστή κατασκευή θα πρέπει να συνοδεύονται από επιστημονική προσέγγιση και ο περιορισμός των απωλειών στην απόδοση του συστήματος είναι κρίσιμος.

Η HELIOSYSTEMS αναλαμβάνει την κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών με σκοπό την σύνδεση στο δίκτυο και την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας στην ΔΕΗ.
Μια τυπική ολοκληρωμένη εγκατάσταση περιλαμβάνει:

– Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια
– Τους αντιστροφείς τάσης
– Τις βάσεις στήριξης των πλαισίων
– Τα καλώδια σύνδεσης
– Τους πίνακες σύνδεσης συνεχούς ρεύματος
– Τους πίνακες σύνδεσης εναλλασσόμενου ρεύματος
– Μετρητικές διατάξεις
– Αντικεραυνική προστασία
– Οικίσκο για τους πίνακες σύνδεσης εναλλασσόμενου
– Σύστημα παρακολούθησης μέσω internet
– Περίφραξη
– Περιμετρικό φωτισμό της εγκατάστασης