Επικοινωνία 25210-55050 |Δευ – Παρ 8:00 – 17:00

Φωτοβολταϊκά πλαίσια

Φωτοβολταικα Πανελ – Τεχνικά χαρακτηριστικά – Πληροφορίες

Τα φωτοβολταϊκά πάνελ είναι το κύριο μέρος ενός φωτοβολταϊκού συστήματος και έχουν την δυνατότητα να παράγουν απ’ ευθείας ηλεκτρικό ρεύμα κάτω από την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας με την αξιοποίηση του φωτοβολταϊκού φαινομένου. Οι βασικές κατηγορίες φωτοβολταϊκών πάνελ, solar panels (πάνελ) που υπάρχουν στην αγορά είναι:

Κατηγορίες Φωτοβολταϊκών Πάνελ:

– Διασυνδεδεμένα συστήματα (Grid Connected PV modules)
– Αυτόνομα συστήματα (Autonomous Systems)
– Φωτοβολταϊκά Πάνελ σε συστήματα ενσωματωμένα στην δομή κτιρίων (BIPV Building-integrated photovoltaics)

Τα κύρια χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τα φωτοβολταικα πάνελ και θα πρέπει να προσεχτούν κατά την προμήθεια
– Pm = Η ονομαστική (μέγιστη) ισχύς (σε Watt)- Vpm = Η τάση που αντιστοιχεί στην ονομαστική ισχύ (σε Volt)
– Ipm = Η ένταση ρεύματος που αντιστοιχεί στην ονομαστική ισχύ (σε Ampere)
– Voc = Τάση ανοιχτού κυκλώματος (σε Volt)
– Ιsc = Ένταση ρεύματος βραχυκυκλώματος (σε Ampere)
– Vmax= Μέγιστη Τάση συστήματος (σε Volt)
– Tcoe= Συντελεστές επίδρασης θερμοκρασίας αPm (%/C), αIsc (%/C), αVoc (mV/C)
– Εγγύηση απόδοσης solar panel
– Εγγύηση κατασκευής προϊόντος

φωτοβολταϊκή κυψέλη
φωτοβολταϊκή κυψέλη
φωτοβολταικο πανελ
φωτοβολταϊκό πάνελ


Τα βασικά μέρη ενός “standard” φωτοβολταϊκού πλαισίου είναι:

1. Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία

2. Υλικό EVA για την ενθυλάκωση των ΦΒ στοιχείων
3. Το ειδικό γυαλί στο εμπρόσθιο μέρος
4. Το ειδικό φύλλο προστασίας στo πίσω μέρος (συνήθως TPT Tedlar)
5. Το πλαίσιο αλουμινίου
6. Το κουτί σύνδεσης